قوانین و مقررات

ضمن خوش آمدگویی به شما عزیزان و با آرزوی فراگیری هرچه سریع تر فنون و هنر سینما و عکاسی توجه شما بزرگواران را به نکات ذیل جلب می نماییم


بکارگیری تمامی توان و نیرو در جهت رضایت و خشنودی با ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات آموزشی به هنرجویان


گشاده روئی، خلق نیکو، اطلاع رسانی دقیق، جامع و شفاف در تعامل با هنرجویان


به کارگیری نهایت ادب و نزاکت، دقت، سرعت و عدالت و انصاف در انجام وظایف محوله آموزشگاه در راستای حفظ تکریم هنرجویان و ارباب رجوع


مهرورزی، رازداری، برخورد ضمیمانه، نقد پذیرانه و احترام آمیز اعضای خانواده آموزشگاه با یکدیگر


رعایت نظم و انظباط وایجاد محیطی آرام وسالم جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله


ترویج نشاط و شادابی


امانتداری، استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات اداری و آموزشی


جبران خسارتهای احتمالی که توسط هنرجو ایجاد گردد


تلاش در راستایارتقاء مستمر دانش و تخصص


هنرجویان موظفند 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در آموزشگاه حضور داشته باشند وبهعد از اتمام کلاس سریعا آموزشگاه را ترک نمایند


بعد از اتمام کلاس در داخل راهروها تجمع نگردد


به هیچ وجه جلوی درب ورودی ساختمان تجمع نگردد


استفاده  از هرگونه مواد خوراکی اعم از (بستنی، نوشیدنی، شیرینی و …) در محیطی کلاس در زمان تدریس ممنوع می باشد


داشتن همراه به عنوان میهمان در کلاس اکیدا ممنوع می باشد


استفاده از تلفن همراه در کلاس ممنوع می باشد


استعمال دخانیات در فضای آموزشی و راهروها ممنوع است


پس از پرداخت شهریه و ثبت نام، درصورت انصراف هنرجو از شرکت در کلاسها، وجه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد


عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان با پارک اتومبیل مقابل منزل ایشان و یا مکان های پارک ممنوع(درصورت بروز هرگونه مشکل، آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد


در صورت نیاز هنرجو به کلاس خصوصی، هماهنگی لازم با آ»وزشگاه خواهد بود و از ارتباط مستقیم با اساتید خودداری نمایید.در یر اینصورت هنگام بروز مشکل آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد


آموزشگاه در خصوص هرگونه ارتباط خارج از ضوابط درسی هنرجو با اساتید و هرگونه ارتباط شخصی خارج از آموزشگاه با سایر هنرجویان مسئولیتی ندارد و عواقب آن به عهده شخص هنرجو می باشد

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

متقاضی رشته

سطح

شماره تماس

توضیحات

قوانین و مقررات را خوانده ام و می پذیرم